REPERTUAR

UWAGA! W czwartek kino jest nieczynne!

UWAGA! W czwartek kino jest nieczynne!

UWAGA! W czwartek kino jest nieczynne!

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE PODJĘTE W KINIE MOKIS

 1.  Stworzono specjalny spis wytycznych, które mają być przestrzegane przez klientów kina. Regulamin umieszczony jest w widocznych miejscach w kinie oraz na stronie internetowej www.kino.mokisbielawa.pl.
 2. Przed wejściem na salę kinową umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk dla widza oraz dedykowany pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej.
 3. Toaleta dla uczestników seansu jest sprzątana i dezynfekowana zgodnie z wytycznymi. Prowadzona jest także dokumentacja potwierdzająca wykonane czynności.
 4. Toaleta kinowa wyposażona jest w instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS oraz podajnik na ręczniki papierowe w związku z zaleceniami nie używania suszarek do rąk.
 5. Kontuar kasy jest regularnie dezynfekowany, a klienta od pracownika kina oddziela szyba.
 6. Terminal do płatności bezgotówkowych jest regularnie dezynfekowany.
 7. Pracownicy kina posiadają specjalny, bezdotykowy termometr do mierzenia temperatury klientów.
 8. Każdy pracownik kina został wyposażony w przyłbicę ochronną, rękawiczki jednorazowe oraz kieszonkowy środek dezynfekujący.
 9. Sala kinowa jest wentylowana i wietrzona raz dziennie.
 10. Sala kinowa jest codziennie poddawana ozonowaniu, po ostatnim seansie w ciągu dnia.
 11. Na podłodze przed kasą zostały oznaczone miejsca dla kolejnych klientów, z zachowaniem przepisowej odległości.

WYTYCZNE UCZESTNICTWA W SEANSACH KINA MOKIS

 1.  Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod wymienionymi niżej warunkami:
  a) W kolejce do kasy klienci mają obowiązek zachować przepisowe odległości,
  b) Obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni przed wejściem na salę kinową,
  c) Widz ma obowiązek zakrywania nosa i ust przed, w trakcie i po seansie,
  d) Miejsca na sali powinny być zajmowane z zachowaniem wolnego miejsca między poszczególnymi widzami, naprzemiennie w kolejnych rzędach (szachownica),
  e) Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy: widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osób wspólnie zamieszkujących oraz widzów uczestniczących w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego lub z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 2. W przypadku naruszenia warunków z punktu 1, kinooperator ma prawo wstrzymać seans do momentu wypełnienia wytycznych przez widza.
 3. Pracownik kina ma prawo zmierzyć temperaturę uczestnika seansu. Odbywa się to z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, przy wykorzystaniu termometru bezdotykowego.
 4. Zalecamy nabywanie biletów online, poprzez stronę www.kino.mokisbielawa.pl aby zminimalizować konieczność interakcji z pracownikami kina.
 5. Opuszczanie kina przez widzów powinno odbywać się z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
 6. W przypadku, gdy osoba chętna do uczestnictwa w seansie nie czuje się dobrze, rekomendowane jest pozostanie w domu.
 7. Widz ma obowiązek stosować się do poleceń pracownika kina. Nasi pracownicy przeszli specjalne szkolenie i wszystko, co robią, robią dla bezpieczeństwa uczestników seansu.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

ul. Piastowska 19A, 58-260 Bielawa

tel. 887 733 007

Poniedziałek - 9:40 - 20:30
Wtorek - 9:40 - 20:30
Środa - 9:40 - 20:30
Czwartek - nieczynne
Piątek - 9:40 - 20:30
Sobota - 9:40 - 20:30
Niedziela - 9:40 - 20:30

Skontaktuj się z nami

Skip to content